Brand Mascot Design, Eco Dino

Brand Mascot Design for ETHOZ