Brand Mascot Design for ETHOZ

Brand Mascot Design, Eco Dino